Trøndersk teknologibedrift oppkjøpt fra USA

Teknologiselskapet Ceetron AS i Trondheim har blitt oppkjøpt av selskapet Tech Soft 3D, med hovedkontor i delstaten Oregon i USA, ifølge en pressemelding fra sistnevnte.