Oppretter teststasjon for å masseteste elever og lærere

Ved en nyopprettet teststasjon på Halsen ungdomsskole i Stjørdal skal 90 elever og lærere ta koronaprøve fredag.