Trondheim vil anmelde flere grove brudd på smittevernloven

Rita Ottervik og Morten Wolden  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

Kommunedirektør Morten Wolden bekrefter at kommunen vil anmelde flere grove brudd på smittevernloven.