Saupstad på snøtoppen

Tall fra Meteorologisk institutt viser at Saupstad var blant de fem stedene i Norge med mest nedbør tirsdag. Og som kjent falt det som snø. Snøen skapte trafikkproblemer både på sørsida av Trondheim og i utkantene.