Solberg Maskin As skal bygge gang- og sykkelvei ved Sandmoen

GANG- OG SYKKELVEI: Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt om bygging avgang- og sykkelvei ved Sandmoen.  Foto: Illustrasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Solberg Maskin AS om bygging av gang- og sykkelveg på fv.704 Sandmoen-Rødde, ifølge en melding på fylkeskommunens nettsider fredag.