Ber enkelte pasienter om å utsette time

Helseforetaket ber også om at alle som er innkalt svarer oppriktig på spørsmål de har mottatt fra sykehuset i innkallingen.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Helse Nord-Trøndelag ber nå pasienter som er innkalt til sykehusbehandling om å utsette sin time hvis de eller noen i husstanden har vært i Oslo-området i det siste.