Trøndersk fylkeslag for partiet Sentrum formelt stifta - With gir seg som leder

Odd Anders With under nettverket Drivkraft sin første konferanse.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Espen Oseid Danielsen fra Trondheim ble valgt som styreleder, da partiets Sentrum sitt første fylkeslag, Trøndelag, ble stifta forrige helg.