Far og sønn fikk 10 000 kr i bot for ulovlig hogst av trær

Hogst av trær skjedde i Femundsmarka.