Ap: Enige om abort-kompromiss for 18-ukersgrense

Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol. 

Sent fredag kveld lykkes det redaksjonskomiteen i Arbeiderpartiet å komme frem til et omforent forslag om å avvikle abortnemdene, og med det gi kvinnene det sist ord frem til uke 18.