- Konsekvenser av dette kan være store

Statens vegvesen hadde torsdag kontroll i Verdal, og det var spesielt to vogntog som fraktet masse som fanget Vegvesenet sin oppmerksomhet.  Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen melder at de også torsdag har hatt kontroll av lette og tunge kjøretøy i Verdal. Av de 76 tunge kjøretøyene som passerte kontrollplassen, var det 16 som ble kontrollert. Det ble også kontrollert fire lette kjøretøy.