Seks bilister kjørte for fort

Tirsdag kveld avholdt Utrykningspolitiet (UP) en laserkontroll på fylkesvei 30 ved Rogstad i Rognes i Midtre Gauldal.