Svingbrua på Skansen ute av drift

Vegtrafikksentralen opplyser at svingbrua på Skansen har fått en teknisk feil som gjør at den ikke kan åpnes for båttrafikk gjennom Kanalen. En tekniker er på vei for å forsøke å utbedre feilen på gang- og sykkelbrua.