Natt med mange ordensforstyrrelser

Mange fortsatte 17. mai-feiringen langt inn i neste dag.