Bystyret sa nei til soner for nullutslippsbiler i Trondheim

Et forslag fra Miljøpartiet de Grønnes Tore Dyrendahl om soner for null- og lavutslippsbiler, ble nærmest blankt avvist i bystyret onsdag kveld.