Om fire år kan denne Trondheim-skolen stå ferdig utbygd

Illustrasjon av mellombygget. Kommunedirektøren mener denne gir et noe misvisende inntrykk av hvordan bygget vil fremstå, går det frem av saksframlegget. 

Et enstemmig bygningsråd i Trondheim kommune vedtok tirsdag å legge detaljreguleringen av Trondheim katedralskole ut til offentlig ettersyn og høring.