Trafikkregulering Stavåbrua på E6 i Rennebu

Trafikksentralen Midt melder søndag at det er trafikkdirigering på Stavåbrua, med trafikk i en kjøreretning om gangen.