92 førsteklassinger i karantene på Byåsen skole

92 elever på 1. trinn på Byåsen skole i Trondheim er satt i karantene etter et smittetilfelle på trinnet.