Fire trønderske skoler nominert til pris

19 skoler fra hele landet er nominert til Dronning Sonjas skolepris. Fire av dem befinner seg i Trøndelag.