Full utrykning til jernbanetunnel i Malvik:- Tog kjørte nettopp gjennom røyken

Flere nødetater har rykket ut mot hendelsen i tunellen.   Foto: Torun Støbakk / Adresseavisen

Politiet i Trøndelag melder at nødetatene rykker ut til melding om røykutvikling i Gevingåsen tunnel. Dette er en jernbanetunnel, og togtrafikken mellom Hell og Hommelvik er stengt.