Positive til stor utbygging på gammelt deponi i Trondheim

På området nærmest kamera kan det komme cirka 400 nye boenheter.  Foto: Morten Antonsen

Det er helt nede ved fjorden ved Vikelva i Trondheim at Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap II har planer om å bygge cirka 400 leiligheter og rekkehus. Utbyggingen er imidlertid planlagt på et gammelt deponi. Det er blant annet organiske masser som eksempelvis sagflis som er dumpet i grunnen. Kommuneadministrasjonen viste i saksframlegget til utfordringene med å bygge på deponi, og leverte to innstillinger der den ene foreslo å avvise prosjektet.