Snø på Fosen-veiene

Snøen ligger i et tynt lag på veiene på Fosen i dag, og gir grunn til forsiktig ferdsel.  Foto: Statens Vegvesen

På Fosen ligger snøen i et tynt dekke å veiene i dag.