Seks av 13 bilister fikk kjøreforbud

  Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen gjennomførte kontroll i Steinkjer onsdag kveld.