Skrinlegger rømningstunnel til Frøya - foreløpig

Hallgeir Grøntvedt, fylkespolitiker for Sp i Trøndelag.   Foto: DAN ÅGREN

Fylkestinget i Trøndelag vedtok torsdag å bruke 565 millioner kroner på å oppgradere Frøyatunnelen, slik at den undersjøiske tunnelen oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.