Vannstanden øker i bekker og elver - kan føre til oversvømmelser

Nå øker flomfaren i Trøndelag.   Foto: Skjermdump fra varsom.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om flomfare som følge av mye nedbør. Ifølge varsom.no ventes vannet å øke i bekker og elver i løpet av torsdag kveld på grunn av mye nedbør og snøsmelting.