Nord universitet er bedt om å utsette nedleggelse av Nesna

Vellykket kamp: Da Nord Universitet vedtok å legge ned Nesna, var det til stor protest fra bunadskledde ansatte. I midten står tidligere rektor Arna Meisfjord i grønn nordlandsbunad.   Foto: Marthe Amanda Vannebo

Lærerutdanningen på Nesna i Helgeland er under avvikling. I juni 2019 vedtok styret ved Nord universitet å legge ned studiestedet. Planen har vært at alle studenter og ansatte skal være flyttet til andre studiesteder fra høsten 2022. Men i regjeringsplattformen står det at Nesna skal reetableres som en fullverdig høyskole. I en brev datert 21. oktober ber Kunnskapsdepartementet Nord universitet «vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023.»