Mistanke om smittsom fiskesykdom

Havbrukskonsernet NTS ASA opplyser i en børsmelding at det er mistanke om den smittsomme fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget Kråkholmen i Flatanger kommune.