- Når det står en bil i bergveggen med nødblink, blir folk bekymret

Politiet fikk fredag ettermiddag en rekke telefoner om at en bil hadde kjørt inn i bergveggen på fylkesvei 6508, litt sør for Ulsberg i Rennebu. Flere hadde sett bilen, men ikke sett noen personer tilknyttet bilen.