Samme sjåfør fikk ni advarsler: - Alvorlig

Mandag 6. desember fikk sjåføren av et tungkjøretøy bot for brudd på kjøre- og hvilebestemmelsene, etter ni tidligere advarsler. Sjåføren ble tatt under en tungkjøretøykontroll av Statens vegvesen på Åsen.