Øvelse fører til en del utrykning over bru i Trondheim

Statens vegvesen opplyser i en e-post til Adresseavisen at de fra klokken 13 gjennomfører en beredskapsøvelse sammen med brannvesenet på Nydalsbrua-prosjektet, den nye broen på Sluppen.