Av:
  • Kari-Anne Aarvåg
  • og Toini Thanem

Innbrudd på byggeplass i Trondheim