Gjenopptok søket etter savnet mann: – Han er fremdeles ikke funnet

foto