Av:
  • Joakim Slettebak Wangen

Feiret kronprinsessen med kongelig saluttering