Av: Kjerstin Rabås

To ble fotgjengere etter å ha kjørt for fort i 60-sone