Av: Berit Baumberger

Bil med fire passasjerer i grøfta