Av:
  • Truls August Råen
  • og Sara Tangen Killingbergtrø

Bil kjørte av veien