Av:
  • Lisa Pedersen

Rykket ut til trafikkuhell mellom bil og MC: Ønsker å komme i kontakt med vitner