Av: Malin Noem

To kjøretøy avskiltet etter kontroll