Smittesituasjonen i Trøndelag: - Smitte i over 30 av 38 kommuner

foto