Av: Anne Berit Fagernes

E6 i Åsen er stengt i begge retninger