Av: Toini Thanem og Torun Støbakk

Trafikkuhell på E6 i Trondheim