Av: Camilla Kilnes og Morten Enger

Fylkesveier stengt etter utforkjøring