Av: Kari-Anne Aarvåg

Ras over E39 i Heim kommune

foto
Store steiner har rast ned på veien. Foto: John J. Storholt