Av: Kjerstin Rabås

Vogntog med problemer på E6 i Grong