Av:
  • Malin Noem
  • og Stian Wallum

To unge kvinner til legevakt etter at bil kjørte i fjellveggen