Av:
  • Veronica Farshchian
  • og Lea Lauvland Longva

MC-ulykke på E6