Av: Veronica Farshchian og Lea Lauvland Longva

MC-ulykke på E6