Av:
  • Torjus Aune

35 måtte punge ut på politiets «faste plass» på E6