Av:
  • Sara Tangen Killingbergtrø
  • og Truls August Råen

Trafikkuhell mellom to biler i Trondheim

Foto: Therese Alice Sanne