Av: Camilla Kilnes

Seks førere kjørte for fort i 40-sone