Av:
  • Kjerstin Rabås
  • og Kristoffer Furberg

MC-fører stakk av fra politiet, men fikk uventet trøbbel