Av:
  • Torjus Aune

Rykket ut til mann som oppførte seg ufint i Trondheim